ARMEX GLOBAL a.s.

Vážení návštěvníci,

vítám vás na internetových stránkách akciové společnosti ARMEX GLOBAL, jejímž jsem od roku 2010 jediným členem představenstva.

Společnost samotná vznikla v roce 2007 a v tomtéž roce rovněž zahájila svojí činnost.

Společnost ARMEX GLOBAL je společností ryze investiční. Nerealizuje tudíž klasické aktivní podnikání, ale zaměřuje se na nákup a obhospodařování investic a to prakticky výhradně investic finančního charakteru a investic do nemovitostí.

Mezi doposud zrealizované finanční investice patří významná účast na koncernu ARMEX, kde jsme 50tiprocentním podílníkem ve společnosti ARMEX Oil, s.r.o. – jednom z nejvýznamnějších českých obchodníků s pohonnými hmotami, 40tiprocentním akcionářem společnosti ARMEX ENERGY, a.s. – dynamicky se rozvíjejícím obchodníkem s plynem a elektřinou a třetinovým podílníkem na společnosti ARMEX INVEST, s.r.o. – společnosti zaměřené na stavební inženýring a development.

Zisky generované finančními investicemi jsme se rozhodli nespotřebovávat, nýbrž od roku 2008 realizujeme jedinečný projekt víceúčelové vily Letná, která se po své kolaudaci na přelomu let 2012 a 2013 stala nadstandardním firemním sídlem společnosti ARMEX Oil, s.r.o., přičemž slouží zejména jako centrum strategického rozhodování, reprezentativní prostor a moderní zázemí managementu uvedené společnosti. Víceúčelová vila Letná patří zcela nezpochybnitelně mezi nejzajímavější stavby regionu a představuje jednu z nejkrásnějších staveb poválečného období v Děčíně.

Jak uvedeno výše, naše společnost se nezabývá reálným podnikáním, nýbrž správou vlastních investic. Proto je i charakter naší práce odlišný, neboť na místo rizika a intenzivního každodenního drilu nastupuje obezřetnost, rozvaha a pečlivá správa majetku mimořádného rozsahu.

Aleš Klaudy

Společnosti vlastněné ARMEX GLOBAL

ARMEX Oil, s.r.o.
ARMEX ENERGY, a.s.
ARMEX INVEST, s.r.o.
ARMEX Technologies, s.r.o.
TRANSCARGO s.r.o.
DRACAR CZ a.s.